New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1323 search results for:

11

Beschermmat Pillomat

Pillomat beschermt het schip tegen vallend gereedschap en andere spullen zoals omvallend glas etc., Pillomat is een  multifunctionele mat die kan worden gebruikt voor het bekleden van werkbladen, stellingen of compartimenten.

Gemaakt van een buisvormige constructie met luchtgevulde holle secties, het biedt een lichtgewicht oplossing voor beschermen van oppervlakken, die snel te installeren is en gemakkelijk kan worden gereinigd en onderhouden.

Het open rooster zorgt voor een goede afvoer en doorval, en het niet-poreuze PVC is ondoordringbaar voor vloeistoffen, waardoor het geschikt is voor een breed scala van industrieën, waaronder scheepvaartcompartimenten, productie-werkruimten en productielijnen.

Flexibel formaat
Geleverd in rollen van 10 m
Eenvoudige installatie
Lichtgewicht constructie, gemakkelijk te knippen om op de bouwplaats te passen
Makkelijk te onderhouden
Eenvoudig optillen of rollen om schoon te maken, geen speciaal gereedschap nodig

Brochure alle vloermatten >

12

Protection-mat Pillomat

Keep tools and fragile equipment free from damage with Pillomat, a multi-purpose surface mat that can be used to line worktops, shelving or compartments.

Made from a tubular construction with air-filled hollow sections, it provides a lightweight surface matting solution that’s quick to install, and easy to clean and maintain. The open grid ensures good drainage and fall through, and the non-porous PVC is impermeable to fluids, making it suitable for a wide range of industries, including marine compartments, manufacturing workspaces and production lines.

Flexible format
Supplied in 10m rolls
Simple installation
Lightweight construction, easy to cut to fit on site
Easy to maintain
Simply lift or roll to clean, no special tools needed

Brochure all floor mats >

13

Steiger-antislip mat

Antislip-mat: Veilig over de steiger lopen, die glad kunnen zijn.

De soepele rooster-tegels zijn gemaakt van recycled plastic, 50x50cm, aan elkaar te koppelen, eventueel met safety gele band ernaast, nog veiliger.

goede prijs!